Akcja dyplomowa   “XXVII  SANBESKIDO  2020”

 1. Cel: spotkanie krótkofalowców nie w Tyrze, a z powodu pandemii w eterze.  
 2. Organizatorzy: Janek OK2BIQ i Janek SQ9DXT, przy wsparciu krótkofalowców Księstwa Cieszyńskiego.
 3. Termin: 09.10.2020 (piątek) od godziny 07:00 do 11.10.2020 (niedziela) do godziny 22:00 czasu lokalnego.
 4. Pasmo: 80 i 40 m emisja SSB i CW oraz 2 m emisja FM.
 5. Wywołanie: “Dyplom SANBESKIDO”  
 6. Uczestnicy akcji nawiązują łączności ze stacjami operatorów SANBESKIDO. Łączność z tym samym operatorem, może być powtórzone w dniu następnym lub w tym samym, ale na innym paśmie lub inną emisją.
 7. Każdy operator przydziela 1 punkt za QSO.
 8. Wykaz operatorów: OK2BIQ, SQ9DXT, SP9CKS, SP9CTW, SP9WZO, SQ9LPO, OK2BHZ, OK2BVE, OK2BTC, OK2BTE, OK2CRD, OK2LI, OK2PMF, OK2SAI, OK2UR, OK2VXV.
 9. Każdy uczestnik z SP i OK, który zgromadzi minimum 5 punktów, a reszta świata 3 punkty, otrzyma dyplom elektroniczny. Rozliczenie punktów wg logów organizatora.  Akcja dyplomowa jest bez kart QSL.
 10. Organizatorzy zapraszają na eterowe spotkanie w sobotę 10.10.2020 od godziny 10:00 do 16:00 czasu lokalnego w paśmie 80 i 40 m z emisją SSB i CW. Gospodarzem spotkania będzie Janek OK2BIQ. Każdy kto weźmie udział w spotkaniu i wyśle na adres sq9dxt@wp.pl  zgłoszenie, to otrzyma identyfikator. Wszystkie łączności będą zaliczane do dyplomu „XXVII SANBESKIDO 2020”. 
 11. Regulamin dostępny jest tutaj , a dyplomy będzie można pobrać stąd
 12. Nasłuchowcy mogą otrzymać dyplom po wysłaniu logu na adres: sp9sci@wp.pl
 13. Ewentualne reklamacje, wraz z wyciągiem ze swojego logu, wysłać na adres: sp9wzo@wp.pl

          Opracowano w Tyrze i Cieszynie, dnia 21.09.2020

 Janek OK2BIQ i Janek SQ9DXT