Podsumowanie akcji dyplomowej HF29STB u Burmistrz Miasta Cieszyna

YOTA -Youngsters on the air w wykonaniu ZHP

Dzień edukacji obronnej Kaczyce

Podsumowanie akcji dyplomowej HF100SCI u Starosty Cieszyńskiego